ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
How to Download PDF
โดย จีรกาญจน์ เต็มพรสิน เมื่อ 13:27 25/มิถุนายน/2556    

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จาก WebOPAC ไม่ได้ มีวิธีการอย่างไร ?

                เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ ศิลปะนิพนธ์ ทั้งปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนงานวิจัยและผลงาน            ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้เปิดบริการแบบเต็ม เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการและบริการการศึกษาตลอดชีวิต ในกรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จาก WebOPAC ไม่ได้ มีวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้

               1. ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader V.8 ขึ้นไป สำหรับเปิดอ่าน สามารถดาวน์โหลด

ได้ที่ http://www.adobe.com

               2. ตรว�สอบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีโปรแกรม download อื่น ๆ อยู่หรือไม่ เช่น internet download manager ให้ทำการปลดล็อคการใช้ออกก่อนหรือระงับการใช้งานชั่วคราว

               3. เมื่อติดตั้ง Acrobat Reader แล้วให้ตั้งค่าการเปิด .pdf โดยใช้ Acrobat Reader

บน Browser ดังนี้

                   3.1 Firefox

                             3.1.1 เมนู Tools เลือก Options

                           3.1.2 เลือกแท็ป Applications

                           3.1.3 ที่ Content type – Portable Document Format (PDF)

                                  เลือก Use Adobe Acrobat (in fire fox)

                           3.1.4 กด ok ทดสอบการใช้ (in fire fox)

                   3.2 Chorme

                          3.2.1 พิมพ์ข้อความที่ address bar     chrome://plugins

                          3.2.2 เลือก disable ที่ chorme PDF Viewers

                            3.2.3 เลือก Enable ที่ the Adobe Acrobat / Acrobat Reader Plugin

                          3.2.4  ปิด Tab และทดสอบการใช้งาน

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.