ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ลำดับที่ ชื่อการเสนอราคาทรัพยากร
1 HSS PUBLISHED AND FORTHCOMING TITLES MAY-JUL 2011
คลิกเพื่อเข้าไปเลือกรายการหนังสือที่จะแนะนำ
(10)
2 สำนักพิมพ์ Cambridge เดือนสิงหาคม-ตุลาคม
คลิกเพื่อเข้าไปเลือกรายการหนังสือที่จะแนะนำ
(88)
   [แสดง 2/2 รายการ]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.