สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น: Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1481444825 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Duplicate entry '3530822' for key 1
insert into statordr_search_text set 
			 head='çҹԷʵ Ԩ' ,
			 cc=1 ,
			 yea=2016 ,
				lastdt='1481488035' 
		
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1481488035',
	ipset='54.166.74.94',
	val='  AnD  ( (subj like \'%çҹԷʵ%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Ԩ%\' )  
 ) 
'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1481488035',
	ipset='54.166.74.94',
	val=' çҹԷʵ Ԩ'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1481488035',
	ipset='54.166.74.94',
	val='  AnD  ( (subj like \'%çҹԷʵ%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Ԩ%\' )  
 ) 
'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1481488035',
	ipset='54.166.74.94',
	val=''
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1481488035',
	ipset='54.166.74.94',
	val='searchdb[su]=çҹԷʵ Ԩ&searchdb[su]=çҹԷʵ Ԩ&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1481488035',
	ipset='54.166.74.94',
	val=' çҹԷʵ Ԩ'
	
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง çҹԷʵ Ԩ
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1481488036',
	ipset='54.166.74.94',
	val=' çҹԷʵ Ԩ '
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1481488036',
	ipset='54.166.74.94',
	val='  AnD  ( (subj like \'%çҹԷʵ%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Ԩ%\' )  
 ) 
'
	
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5' 
Table './webu/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='2umdke68vnc4s9ca69o8greet5',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1481488036',
	ipset='54.166.74.94',
	val='searching.php'
	


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.