ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

เลือกปี 25502551255225532554255525562557

ลำดับที่ ฉบับที่
1 ปักษ์หลัง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2557 อ่าน 385 ครั้ง
3 ปักษ์แรก ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2557 อ่าน 153 ครั้ง
5 ปักษ์หลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2557 อ่าน 159 ครั้ง
7 ปักษ์แรก ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2557 อ่าน 171 ครั้ง
9 ปักษ์หลัง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2557 อ่าน 165 ครั้ง
11 ปักษ์แรก ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2557 อ่าน 161 ครั้ง
13 ปักษ์หลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2557 อ่าน 157 ครั้ง
15 ปักษ์แรก ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2557 อ่าน 170 ครั้ง
17 ปักษ์หลัง ประจำเดือน เมษายน ปี 2557 อ่าน 171 ครั้ง
19 ปักษ์แรก ประจำเดือน เมษายน ปี 2557 อ่าน 168 ครั้ง
21 ปักษ์หลัง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2557 อ่าน 158 ครั้ง
23 ปักษ์แรก ประจำเดือน มีนาคม ปี 2557 อ่าน 165 ครั้ง
25 ปักษ์หลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557 อ่าน 171 ครั้ง
27 ปักษ์แรก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2557 อ่าน 181 ครั้ง
29 ปักษ์หลัง ประจำเดือน มกราคม ปี 2557 อ่าน 162 ครั้ง
31 ปักษ์แรก ประจำเดือน มกราคม ปี 2557 อ่าน 184 ครั้ง
33 ปักษ์หลัง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่าน 164 ครั้ง
35 ปักษ์แรก ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2556 อ่าน 163 ครั้ง
37 ปักษ์หลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 อ่าน 173 ครั้ง
39 ปักษ์แรก ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 อ่าน 170 ครั้ง
  1 [7]   [แสดง 20/139 รายการ]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.