ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

เลือกปี 25502551255225532554255525562557
สืบค้นข่าว

วันเดือนปี ชื่อข่าว
6 ส.ค. 58 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2558 อ่าน 85 ครั้ง
29 ก.ค. 58 ขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมใหม่กับสำนักวิทยบริการ 3-28 ส.ค.58 อ่าน 86 ครั้ง
20 ก.ค. 58 ปรับเพิ่มจุดบริการเครื่องยืมอัตโนมัติ (Selfcheck) ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ อ่าน 89 ครั้ง
20 ก.ค. 58 ขอเชิญใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารและพิมพ์งานด้วยตนเอง อ่าน 87 ครั้ง
20 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมต้อนรับวันแม่ ?คุณแม่น่ารักกับคุณลูกนักอ่าน? อ่าน 107 ครั้ง
16 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการอบรม CSR เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร อ่าน 90 ครั้ง
10 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม อ่าน 139 ครั้ง
10 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการแจ้งงดบริการ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 อ่าน 98 ครั้ง
9 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการดำเนินการฝึกอบรมการจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน อ่าน 91 ครั้ง
8 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชั้นหนังสือแบบ 2 ด้าน 3 ช่วง อ่าน 82 ครั้ง
8 ก.ค. 58 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น อ่าน 78 ครั้ง
7 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการ สนับสนุนและร่วมกิจกรรม สัปดาห์ตลาดนัดผ้าไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่าน 146 ครั้ง
1 ก.ค. 58 บุคลากรสำนักวิทยบริการรับรางวัลชนะเลิศประกวดตั้งชื่อรายการวิทยุ อ่าน 112 ครั้ง
29 มิ.ย. 58 ช่องทางติดตามข่าวสารสารสนเทศ และกิจกรรมสำนักวิทยบริการ อ่าน 110 ครั้ง
24 มิ.ย. 58 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม อ่าน 102 ครั้ง
24 มิ.ย. 58 ต้อนรับนิสิตกัมพูชาในทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่าน 100 ครั้ง
22 มิ.ย. 58 สำนักวิทยบริการให้บริการเชิงรุก โครงการ Mobile@library Service ปี 5 อ่าน 97 ครั้ง
19 มิ.ย. 58 สำนักวิทยบริการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโครงการ (TDC) สัญจร อ่าน 122 ครั้ง
19 มิ.ย. 58 พัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ อ่าน 103 ครั้ง
18 มิ.ย. 58 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ่าน 108 ครั้ง
  1 [40]   [แสดง 20/786 รายการ]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.