ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 ฐานข้อมูล
Trial Databases
กลับ

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คู่มือ
1 Academic OneFile
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่รวบรวม e-Journal, e-Magazine, News และ Multimedia ในรูปอบบ VDO Clip, Podcast และอื่นๆ มีบทความกว่า 60 ล้านระเบียน ในรูปแบบ PDF และ HTML และสามารถแปลภาษาได้กว่า 20 ภาษา
ทดลองใช้งานถึง 30 กันยายน 2558

 
2 Access English
ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ฝึก ฟังพูด อ่าน เขียน ใช้งานได้หลายช่องทาง ติดต่อขอ username/password ที่ งานบริการตอบคำถาม
ทดลองใช้ 1 พค.2558-31 สค.2558

 
   
3 Binumi
“บินยูมิ” คือ ห้องสมุดมัลติมีเดียออนไลน์ ที่มีมากกว่า 1 ล้านไฟล์ ประกอบไปด้วย คลิปวิดีโอ, ภาพ นิ่ง, ไฟล์เสียง และเอฟเฟกต์ มีเนื้อหาหลากหลายจาก กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยเครื่องมือตัดต่อออนไลน์ที่ช่วยสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน
ใช้งาน 1 พค.- 12 กรกฎาคม 2558

 
4 ์National Geographic Virtual Library
นิตยสารชื่อดังตั้งแต่ปี 1888 สามารถค้นหาทุกเรื่องราวได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว สามารถอ่านออกเสียงได้ ประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอกว่า 300 เรื่อง
ทดลอง 1 พค. 2558 - 30 กย. 2558

   
   [แสดง 4/4 รายการ]