ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01224nam 2200277Ia 4500
008 - 100809s20099999th r 000 0 tha d
082   ^aวจ 371.12^bว37ร
100   ^aวณิช นิรันตรานนท์
245 ^aรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 /^cวิทยานิพน์ ของ วณิช นิรันตรานนท์
260     ^c2552
300     ^a320 แผ่น ;^c30 ซม.
500     ^aฉบับถ่ายเอกสาร
502     ^aวิทยานิพนธ์ (กศ.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
504     ^aบรรณานุกรม: แผ่น [220]-228.
590     ^aThaiLIS8 Digital Collection.
650   ^aกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา^xวิจัย
650   ^aการพัฒนาบุคลากร^zอุดรธานี^xวิจัย
650   ^aครู^zอุดรธานี^xวิจัย
856     ^zFULLTEXT (Use Acrobat Reader)^uhttp://khoon.msu.ac.th/full163/wanit134504/titlepage.pdf
902     ^a140122
907     ^a.b12434802^bmmres^c
945     ^g1^i30000004032532^lmmres^nn^nคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อภินันทนาการ^o-^pBt334.00^q ^rh^s-^t2^u8^v5^w8^x0^y.i14323060^z100809
990     ^aThaiLIS3 Union Catalog
998     ^b0^c100817^dm^et^f ^g0
999     ^apam/full-sep2010
999     ^aวิ/pou

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.