ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน Review โดย นพณรรญ์ พับไธสง เมื่อ 7/เมษายน/2560

หนังสือเรื่อง Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน  ความรักและความอบอุ่นของพ่อแม่ลูกเป็นพื้นเป็นบานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุรภาพทั้งทางปัญญาและจิตใจ อีกทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินจากพ่อแม่ ก็จะช่วยให้เด็กคนคนนั้นก้วาไปสู่อนาคต แน่นอนว่าพ่อแม่ก็คงจะคาดหวังว่า เมื่อเขาและเธอเหล่านั้นเติบใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว จะดำเนินด้วยสัมมาชีพที่สุจริต สามารถอุ่มชูดูแลตัวเองและสมาชิคในคริบครัว อีกทั้งถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยแล้ว คงทำให้คนที่เป็นพ่อแม่ภูมิใจ


 ผู้แต่ง กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 ชื่อเรื่อง
Bon Voyage! บนเส้นทางข้าแผ่นดิน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : งานดี, 2558
 เลขเรียก 923.2 ส73บ
 รูปเล่ม 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
 หัวเรื่อง สุจินต์ กิตยารักษ์,--2463-2557
 หัวเรื่อง กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 หัวเรื่อง ข้าราชการ
 ISBN 9789740214359


รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ข้าราชการ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.