ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ความมั่งคั่งปฏิวัติ = Revolutionary wealth Review โดย นพณรรญ์ พับไธสง เมื่อ 7/เมษายน/2560

หนังสือเล่มนี้เขียนถึงการปฏิวัติคลืี่นลูกที่สาม หรือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และกำลังลามไปทั่วโลก ทอฟฟ์เลอร์ทำนายว่า โลกจะต่องเผชิญกับวิกฤตทำนองนี้ไปอีกเป็นระลอกกว่าจะสามารถปรับให้เกิดความสอดคล้องกันได้  หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวนภาพที่กระจัดกระจายทั่วโลกให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นและเข้าใจง่าย นำไปสู่คำทำนายอนาคตข้างหน้า เพื่อจัดการกับความขัดแย้งที่ปะทะกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายในทุกปริมณฑล แน่นอนว่าคำทำนายของ "ฟิวเจอริสต์" ใช่ว่าจะแม่นยำทุกเรื่อง แต่บ่อยครั้งคำทำนายนั้นเองที่ไปกำหนดอนาคต และทอฟฟ์เลอร์นั้นจัดชั้นเป็น "ฟิวเจอริสต์" อันดับหนึ่งของโลก


 ผู้แต่ง ทอฟฟ์เลอร์, อัลวิน
 ชื่อเรื่อง
ความมั่งคั่งปฏิวัติ = Revolutionary wealth / Alvin Toffler,Heidi Toffler ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Revolutionary wealth
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : งานดี, 2553
 เลขเรียก 339 ท54ค
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
 รูปเล่ม 644 หน้า ; 22 ซม.
 หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาค
 หัวเรื่อง อาชญากรรมสมัยใหม่--ค.ศ. 1950
 หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์สังคม--ค.ศ. 1945
 หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ--ค.ศ. 1945
 หัวเรื่อง คริสตศตวรรษที่ 21--พยากรณ์
 หัวเรื่อง พยากรณ์สังคม
 หัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 หัวเรื่อง ความมั่งคั่ง
 หัวเรื่อง พยากรณ์เศรษฐกิจ
 ผู้แต่งร่วม Toffler, Alvin
 ผู้แต่งร่วม Toffler, Heidi
 ผู้แต่งร่วม สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้แปล
 ISBN 9789740202783


รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เศรษฐศาสตร์มหภาค]
    หัวเรื่อง [พยากรณ์สังคม]
    หัวเรื่อง [การเปลี่ยนแปลงทางสังคม]
    หัวเรื่อง [ความมั่งคั่ง]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.