ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ไตรยุทธศิลป์ : ลูกไม้การเมือง Review โดย นพณรรญ์ พับไธสง เมื่อ 7/เมษายน/2560

หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยหลักในการคิดและการดำเนินชีวิต ที่เรียบเรียงมาจากหลายสำนักคิด ทั้งของ ขงจื๊อ, หานเฟยจื๊อ, โม่จื๊อ และเล่าจื๊อ ซึ้งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นสุดยอดปรมาจารย์เจ้าลัทธิที่มีคนนิยมยกย่อง มีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดแนวคิดมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เป็น 1 ใน 7 ตำราพิชัยสงครามเล่มสำคัญของจีน ที่ผ่านการเรียบเรียงของคนหลายคน ใช้เวลาในการเรียบเรียงยาวนานนับแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล ไตรยุทธศิลป์ เขียนขึ้นสำหรับบ้านเมืองที่กำลังเสื่อมโทรม ให้บริหารบ้านเมืองในยุคนั้น นำพาบ้านเมืองไปให้รอดไม่ว่าจะบริหารด้วยการปูนบำเหน็จ หรือการลงโทษ กระทั้งวิกฤตความวุ่นวายของบ้านเมือง


 ผู้แต่ง อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
 ชื่อเรื่อง
ไตรยุทธศิลป์ : ลูกไม้การเมือง / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
 เลขเรียก 181.11 อ37ต
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
 รูปเล่ม 171 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุ Contents: ประวัติของจางเหลียงกับหวนสือกวง -- กลเม็ดการเมือง ภาคต้น -- กลเม็ดการเมือง ภาคกลาง -- กลเม็ดการเมือง ภาคปลาย
 หมายเหตุ Summary: หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยหลักในการคิดและการดำเนินชีวิตที่เรียบเรียงมาจากหลายสำนักคิด ทั้งของ ขงจื๊อ, หานเฟยจื๊อ, โม่จื๊อ และเล่าจื๊อ ซึ้งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นสุดยอดปรมาจารย์เจ้าลัทธิที่มีคนนิยมยกย่อง มีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดแนวคิดมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เป็น 1 ใน 7 ตำราพิชัยสงครามเล่มสำคัญของจีน ที่ผ่านการเรียบเรียงของคนหลายคน ใช้เวลาในการเรียบเรียงยาวนานนับแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล -- คำนำสำนักพิมพ์
 หัวเรื่อง ปรัชญาจีน
 หัวเรื่อง พิชัยสงคราม
 หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล
 ISBN 9786163880901


รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [อดุลย์ รัตนมั่นเกษม]

    หัวเรื่อง [ปรัชญาจีน]
    หัวเรื่อง [พิชัยสงคราม]
    หัวเรื่อง [การบริหารงานบุคคล]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.