ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง
วงปี่พาทย์มอญงานศพ ชุด ประชุมเพลิง [sound recording] = Wong pi path morn ngan sub yum cum morn / บริษัทไอเอ็มเอฟ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Wong pi path morn ngan sub yum cum morn.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทไอเอ็มเอฟ, 2543.
 เลขเรียก CDA 1663
 รูปเล่ม 1 sound disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ Contents: ย่ำค่ำมอญ ออกเดี่ยว (26.49 นาที) -- เพลงเร็ว ใช้บรรเลงรับพระ (5.35 นาที) -- เพลงกราวรำมอญ ใช้บรรเลงจุดธูปเทียน (2.04 นาที) -- เพลงมอญประจำบ้าน (1.22 นาที) -- เพลงประชุมเพลิง (4.54 นาที) -- เพลงแนออกเพลงเร็ว (7.30 นาที) -- เพลงหกบทสองชั้น (4.43 นาที)
 หัวเรื่อง เพลงไทย
 หัวเรื่อง ดนตรีไทย
 หัวเรื่อง ปี่พาทย์
 ผู้แต่งนิติบุคคล บริษัทไอเอ็มเอฟ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDA 1663    CHECK SHELVES

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เพลงไทย]
    หัวเรื่อง [ดนตรีไทย]
    หัวเรื่อง [ปี่พาทย์]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.