ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
 ชื่อเรื่อง
การเลี้ยงปลาชะโดในกระชัง [videorecording] / สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
 เลขเรียก VCD 2300
 รูปเล่ม 1 videodisc : เสียง,สี ; 4 3/4 นิ้ว
 หัวเรื่อง ปลาชะโด--การเลี้ยง

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  VCD 2300    CHECK SHELVES


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.