ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง
10
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก Ǩ 652.3
 รูปเล่ม 197
 หัวเรื่อง 7
 หัวเรื่อง
 ISBN 9742874239
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 652.3 ร82ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 652.3 ร82ก c.3  CHECK SHELVES
 UDON  วจ 652.3 ร82ก c.4  CHECK SHELVES

รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง []

    ผู้แต่ง []

    หัวเรื่อง [Ἱ]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.