ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
Table './webu/media_ftitems' is marked as crashed and should be repaired
select * from media_ftitems where mid='11457235' and fttype='cover' order by text 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
 ผู้แต่ง รุจาภา ประถมวงษ์
 ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) / วิทยานิพนธ์ ของ รุจาภา ประถมวงษ์
 พิมพ์ลักษณ์ 2551.
 เลขเรียก วจ 507.02 ร72ก
 รูปเล่ม 144 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. การวิจัยการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
 หัวเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์--วิจัย
 หัวเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิจัย
 หัวเรื่อง ความคิดและการคิด--วิจัย
 หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  วจ 507.02 ร72ก    CHECK SHELVES
 UDON  วจ 507.02 ร72ก c.2  CHECK SHELVES

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิจัย]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.