ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง
บรรเลงสาธุการ [sound recording]
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกคาสเสท, 2545.
 เลขเรียก CDA 425
 รูปเล่ม 1 sound disc : digital ; 4 3/4 นิ้ว
 หมายเหตุ บรรเลงดนตรีไทยเดิม
 หมายเหตุ Contents: เพลงรับพระ -- เพลงพระฉันเช้า -- เพลงกราวรำ -- เพลงโหมโรงเย็น
 ชื่อชุด แม่ไม้เพลงไทย ; CD 551.
 หัวเรื่อง ดนตรีบรรเลง
 หัวเรื่อง เพลงไทยเดิม
 ชื่อเรื่องเพิ่ม สาธุการ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDA 425    CHECK SHELVES
 Digital Learning Park Building B  CDA 425 c.2  CHECK SHELVES
 Digital Learning Park Building B  CDA 425 c.3  CHECK SHELVES

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ดนตรีบรรเลง]
    หัวเรื่อง [เพลงไทยเดิม]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.