ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
Table './webu/media_ftitems' is marked as crashed and should be repaired
select * from media_ftitems where mid='11297797' and fttype='cover' order by text 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
 ผู้แต่ง วีระพจน์ ภูพานเพชร
 ชื่อเรื่อง
การจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือสามัญโดยใช้เกมภูมิปัญญาท้องถิ่น ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์/ รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระพจน์ ภูพานเพชร
 พิมพ์ลักษณ์ 2545.
 เลขเรียก วจ 371.840702 ว74ก
 รูปเล่ม [146] แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
 หัวเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน--กาฬสินธุ์--วิจัย
 หัวเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา--กาฬสินธุ์--วิจัย
 หัวเรื่อง ลูกเสือสามัญ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 ISBN 9745483966
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  ส 371.840702 ว74ก    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  วจ 371.840702 ว74ก c.3  CHECK SHELVES
 UDON  วจ 371.840702 ว74ก c.6  CHECK SHELVES

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วีระพจน์ ภูพานเพชร]

    หัวเรื่อง [กิจกรรมการเรียนการสอน วิจัย]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.