ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง วีนัส ปัทมภาสพงษ์
 ชื่อเรื่อง
รายงานการวิจัยการกำจัดเหาด้วยใบน้อยหน่า และยารักษาเหาขององค์การเภสัชกรรม / วีนัส ปัทมภาสพงษ์
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534.
 เลขเรียก วจ 595.7 ว73ก
 รูปเล่ม 50 แผ่น : ภาพประกอบ ; 28 ซม
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หัวเรื่อง เหา--วิจัย
 ชื่อเรื่องเพิ่ม การกำจัดเหาด้วยใบน้อยหน่าและยารักษาเหาขององค์การเภสัชกรรม

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  วจ 595.7 ว73ก    LIB USE ONLY
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.2  CHECK SHELVES
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.3  CHECK SHELVES
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.4  CHECK SHELVES
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.5  CHECK SHELVES
 General Book Floor 3  วจ 595.7 ว73ก c.6  CHECK SHELVES

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วีนัส ปัทมภาสพงษ์]


© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2016. All Rights Reserved.