ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ตอบ:ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ( Fulltext ) จาก WebOPAC ไม่ได้

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ตอบ:ดาวน์โหลดเอกส...
ชื่อหัวข้อ ตอบ:ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ( Fulltext ) จาก WebOPAC ไม่ได้
ผู้โพสท์
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
18:49 25 เม.ย. 54 

 

  • ขอแก้ัไข e-mail ติดต่อนิดหนึ่งค่ะ
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  arecmsu1@hotmail.com, arecmsu2@hotmail.com  หรือ library@msu.ac.th 
  • โทรศัพท์  043-754322 ต่อ 2405, 2537
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ตอบ:ดาวน์โหลดเอกส...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.