ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

หากต้องการทราบค่า Impact Factor ของวารสาร จะทำอย่างไร

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ หากต้องการทราบค่...
ชื่อหัวข้อ หากต้องการทราบค่า Impact Factor ของวารสาร จะทำอย่างไร
ผู้โพสท์

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
09:23 14 มิ.ย. 53 

               ค่า Impact Factor ของววารสาร  สำนักวิทยบริการยังไม่มีฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบโดยเฉพาะ แต่ฐานข้อมูลที่มีอยู่สามารถตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม  สำนักวิทยบริการได้เปิดให้บริการตรวจสอบค่า Impact Fator ข้อมูล  สามารถติดต่อขอใช้บริการฟรีได้ที่สำนักวิทยบริการอาคาร A  หากต้องการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ไม่มีในสำนักวิทยบริการ บรรณารักษ์จะทำการประสานงานการขอใช้บริการไปยังมหาวิทยาลัยอื่นในเครือข่ายความร่วมมือ แต่อาจมีค่าธรรมเนียมบริการตามแต่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ จะเรียกเก็บ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ หากต้องการทราบค่...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.