ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

อยากยืมหนังสือมีสมาชิกคนอื่นยืมไปต้องทำอย่างไร?

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ อยากยืมหนังสือมี...
ชื่อหัวข้อ อยากยืมหนังสือมีสมาชิกคนอื่นยืมไปต้องทำอย่างไร?
ผู้โพสท์

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
09:20 14 มิ.ย. 53 

หนังสือที่ถูกยืมไป สำนักวิทยบริการเปิดให้ผู้ใช้บริการขอจองได้ผ่าน WebOPAC ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

      1. สืบค้นหนังสือที่ต้องการผ่าน WebOPAC

      2. คลิกปุ่ม Request

      3. พิมพ์ข้อมูลลงในช่องว่าง ดังนี้

      ช่องว่างที่ 1  ชาวไทยป้อนชื่อ นามสกุล ชาวต่างชาติ ป้อน ชื่อสกุล, ชื่อต้น โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม

      ช่องว่างที่ 2  พิมพ์เลขบาร์โค้ด 14 ตัว ได้จากบัตรสมาชิก หรือบัตรนิสิต

      ช่องว่างที่ 3 ใส่รหัส PIN

       4. ระบุสถานที่ที่ต้องการรับหนังสือ

       5. ตรวจสอบประวัติหากพบว่ามีรายการหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอยืมหนังสือได้ ณ สถานที่ที่ระบุขอรับ

หมายเหตุ  หากไม่ติดต่อขอรับหลังจาก 2 วัน เจ้าหน้าที่จะนำหนังสือขึ้นชั้นตามปกติ

 

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ อยากยืมหนังสือมี...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.