ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ตรวจสอบประวัติการยืมได้อย่างไร?

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ตรวจสอบประวัติกา...
ชื่อหัวข้อ ตรวจสอบประวัติการยืมได้อย่างไร?
ผู้โพสท์

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
09:08 14 มิ.ย. 53 

นิสิตสามารถตรวจสอบประวัติการยืม คืนได้ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้

1.  เข้าเว็บไซต์  http://www.library.msu.ac.th คลิกที่  Web OPAC เมนูทางซ้ายมือ

2.  คลิกที่  ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม

3.  พิมพ์ข้อมูลลงในช่องว่าง ดังนี้

      ช่องว่างที่ 1  ชาวไทยป้อนชื่อ นามสกุล ชาวต่างชาติป้อนชื่อสกุล, ชื่อต้น โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม

      ช่องว่างที่ 2  พิมพ์เลขบาร์โค้ด 14 ตัว ได้จากบัตรสมาชิก หรือบัตรนิสิต

      ช่องว่างที่ 3  ใส่รหัส PIN

4.  กด SUBMIT  เพื่อเข้าสู่ระบบยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม

5.  คลิกที่   currently checked out  เพื่อตรวจสอบข้อมูล และ

6. หากต้องการยืมต่อ ให้เลือกเล่มที่ต้องการยืมต่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม Renew Select item หรือ ปุ่ม Remew all หากต้องการยืมต่อทุกเล่ม ค่ะ

หมายเหตุ  สามารถยืมหนังสือต่อได้หากไม่ค้างค่าปรับ หรือหนังสือที่ยืมไปไม่เกินกำหนดส่ง หรือบัตรสมาชิกไม่หมดอายุ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ตรวจสอบประวัติกา...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.