ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ทำไมต้องมีรหัส PIN ?

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ทำไมต้องมีรหัส PIN ?
ชื่อหัวข้อ ทำไมต้องมีรหัส PIN ?
ผู้โพสท์
16:07 2 พ.ย. 52 

คำตอบ    สมาชิกห้องสมุดควรสมัครรหัส  PIN  เพื่อประโยชน์ดังนี้

1.       เพื่อความสะดวกในการยืมหนังสือได้ด้วยตนเองที่เครื่องยืมอัตโนมัติ (SelfCheck)

2.       สามารถตรวจสอบประวัติการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Internet  ได้

3.       สามารถจองหนังสือผ่านทาง  Internet ได้

4.       สามารถยืมหนังสือต่อผ่านทาง Internetได้

                โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ http://www.library.msu.ac.th  

และสามารถติดต่อสมัครรหัส  PIN  ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทั้งที่สำนักวิทยบริการ ต.ขามเรียง และหน่วยบริการศรีสวัสดิ์

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ทำไมต้องมีรหัส PIN ?

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.