ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

กรณีที่ไม่สามารถยืมหนังสือที่เครื่องยืมอัตโนมัติ (SelfCheck) ได้มีสาเหตุมาจากอะไร ?

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ กรณีที่ไม่สามารถ...
ชื่อหัวข้อ กรณีที่ไม่สามารถยืมหนังสือที่เครื่องยืมอัตโนมัติ (SelfCheck) ได้มีสาเหตุมาจากอะไร ?
ผู้โพสท์
16:05 2 พ.ย. 52 

คำตอบ    การที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืมหนังสือผ่านเครื่อง ยืมอัตโนมัติ (SelfCheck) ได้นั้นมีสาเหตุดังนี้

1.       ไม่มีรหัส PIN                                             

2.   มีหนังสือที่ยืมไปแล้วเกินกำหนด

3.    ผู้ใช้ค้างค่าปรับ                          

4.   บัตรสมาชิกหมดอายุ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ กรณีที่ไม่สามารถ...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.