ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

การยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการ ยืมได้กี่รายการ ระยะเวลากี่วัน?

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ การยืมทรัพยากรสา...
ชื่อหัวข้อ การยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการ ยืมได้กี่รายการ ระยะเวลากี่วัน?
ผู้โพสท์
16:04 2 พ.ย. 52 

คำตอบ  การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สามารถยืมได้  2 รูปแบบ คือ ยืมกับเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ   

             ยืม-คืน  และยืมด้วยตัวเองที่เครื่องยืมอัตโนมัติ  ซึ่งมีบริการเฉพาะที่สำนักวิทยบริการ อาคาร A  

การยืมด้วยตัวเองที่เครื่องยืมอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัส PIN  โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน  และสิทธิในการยืม  มีดังนี้

สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภททรัพยากร

ประเภทสมาชิก

จำนวนรายการ/ชิ้น

ระยาเวลา

(วัน)

ค่าปรับ(บาท)/เล่ม/ชิ้น/วัน

1. หนังสือทั่วไป

- อาจารย์/อาจารย์พิเศษ

- ข้าราชการ พนักงาน นิสิตปริญญาโท/เอก

- ลูกจ้าง/นิสิต ป.ตรี/นักเรียนสาธิต/บุคคลภายนอก

- สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

- สมาชิกข่ายงานห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม  

        (MALINET)

20

15

10

3

3/คน

20/สถาบัน

1 ภาคเรียน

7

7

7

 

7

5

5

5

5

 

5

2. หนังสือสำรอง

สมาชิกทุกประเภท

1

ไม่เกิน 1 วัน

20

3.วิทยานิพนธ์,

การศึกษาค้นคว้าอิสระ,

นวยิยาย, เรื่องสั้น,

โสตทัศนวัสดุ

สมาชิกทุกประเภท

ยืมได้ไม่เกินสิทธิ์ ระยะเวลา

7 วัน

7

5

4. หนังสืออ้างอิง,

จุลสาร, วารสาร, หนังสือพิมพ์,

เอกสารอีสาน

สมาชิกทุกประเภท

ใช้ภายในสำนักวิทยบริการเท่านั้น

 

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ การยืมทรัพยากรสา...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.