ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร
หน้าหลัก >> หมวด แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร [ตั้งคำถามใหม่]
  1 [14]   [แสดง 20/270 รายการ]
วันที่ คำถามล่าสุด ตอบ ผู้ถาม ตอบล่าสุด
25 ต.ค. 55 DVDs Documentary by Academymedia (England) (อ่าน 489 ครั้ง)
1 Warut 14:30 1 พ.ย. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
16 ต.ค. 55 แนะนำหนังสือ (อ่าน 453 ครั้ง)
1 อัญญา บุญธรรม 09:25 18 ต.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
10 ต.ค. 55 แนะนำหนังสือ (อ่าน 378 ครั้ง)
1 นางสาวอัญญา บุญธรรม 10:21 11 ต.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
7 ต.ค. 55 แนะนำสั่งซื้อหนังสือ (อ่าน 321 ครั้ง)
1 นางศิริพรรณ ศิริบุญนาม 08:46 8 ต.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
27 ก.ย. 55 แนะนำสั่งซื้อหนังสือ (อ่าน 377 ครั้ง)
3 อ.รพีพร ช่ำชอง 12:30 8 ต.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
23 ส.ค. 55 แนะนำซื้อหนังสือค่ะ (อ่าน 325 ครั้ง)
1 นางสาวณัฐชาวีร์ โพธิจักร 18:25 29 ส.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
18 ส.ค. 55 แผลเก่า (อ่าน 357 ครั้ง)
2 เพลงพระจันทร์ เนตรบุหลัน 09:26 20 ส.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
12 ส.ค. 55 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือ (อ่าน 569 ครั้ง)
4 อ.ก่อกิจบุญ ฟูคำ
30 ก.ค. 55 อาจารย์ขอแนะนำสั่งซื้อหนังสือค่ะ (อ่าน 478 ครั้ง)
2 ผศ.ดร. กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา 14:31 21 ส.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
23 ก.ค. 55 อาจารย์ขอแนะนำสั่งซื้อหนังสือค่ะ (อ่าน 473 ครั้ง)
3 ผศ.ดร. กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา 09:39 23 ส.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
13 ก.ค. 55 แนะนำสั่งซื้อหนังสือ (อ่าน 352 ครั้ง)
1 นักศึกษา ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ 08:33 17 ก.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
9 ก.ค. 55 แนะนำและสั่งซื้อหนังสือ (อ่าน 391 ครั้ง)
1 สุวรรณ หวังเจริญเดช 15:52 9 ก.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
7 ก.ค. 55 หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน (อ่าน 454 ครั้ง)
1 ประภัสสร 15:47 9 ก.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
7 ก.ค. 55 หนังสือ พม่า ผ่าเมือง วิเคราะห์การเมืองพม่าใต้อาญาเผด็จการทหาร  (อ่าน 598 ครั้ง)
1 ประภัสสร 15:39 9 ก.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
6 ก.ค. 55 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง(Power Electronics ) ผู้แต่ง รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน (อ่าน 2443 ครั้ง)
2 ทวีศักดิ์ ทองแสน 15:42 9 ก.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
5 ก.ค. 55 ช่วยสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้หน่อยนะคับ (อ่าน 355 ครั้ง)
1 ณัฐพล มาสี 08:17 6 ก.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
14 มิ.ย. 55 แนะนำซื้อ (อ่าน 355 ครั้ง)
2 อัญญา 10:40 20 มิ.ย. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
11 มิ.ย. 55 แนะนำสั่งซื้อหนังสือ (อ่าน 335 ครั้ง)
1 ภาณุวัฒน์ ศรีขลา 08:12 12 มิ.ย. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
10 มิ.ย. 55 แนะนำซื้อหนังสือ คำที่แปลว่ารัก (อ่าน 541 ครั้ง)
3 นายสุรัตน์ พลลุน 13:53 21 ส.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
6 มิ.ย. 55 แนะนำซื้อหนังสือครับ (อ่าน 535 ครั้ง)
4 อ.ดร. วิชญ รัชตเวชกุล 10:49 6 ส.ค. 55
นันทนิจ ศรีหานารถ
  1 [14]   [แสดง 20/270 รายการ]
หน้าหลัก >> หมวด แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร [ตั้งคำถามใหม่]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.