ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
หมวดคำถามอื่น ๆ
การบริหารงาน / การสืบค้นข้อมูล / การให้บริการ / ทรัพยากรสารสนเทศ / แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร / ข้อเสนอแนะอื่นๆ / หนังสือดีในดวงใจ / เสนอแนะความต้องการ /

ถามบรรณารักษ์
หน้าหลัก >> หมวด เว็บบอร์ดสำนักวิทยบริการ [ตั้งคำถามใหม่]
สืบค้นข้อมูลในเว็บบอร์ดสำนักวิทยบริการ
  1 [45]   [แสดง 20/883 รายการ]
วันที่ คำถามล่าสุด ตอบ ผู้ถาม หมวด
19 ส.ค. 58 ลืมรหัสผ่าน (อ่าน 2129 ครั้ง)
1 การสืบค้นข้อมูล
6 ส.ค. 58 หนังสือชำรุด หรือสูญหาย (อ่าน 260 ครั้ง)
1 รัตนาภรณ์ ตรัยสถิตย์ การบริหารงาน
6 ส.ค. 58 จะเช็กยอดหนี้จากการยืมหนังสือได้ที่ไหนคะ (อ่าน 553 ครั้ง)
1 นิสิต ข้อเสนอแนะอื่นๆ
31 ก.ค. 58 1 ส.ค. 58 ห้องสมุดเปิดให้บริการไหมคะ (อ่าน 208 ครั้ง)
1 พลอยไพลิน ข้อเสนอแนะอื่นๆ
27 ก.ค. 58 ยืมหนังสือต่อในระบบไม่ได้ค่ะ (อ่าน 651 ครั้ง)
1 คัทลียา ลาศรีทัศน์ การให้บริการ
15 ก.ค. 58 เข้าระบบยืม-คืน ไม่ได้ จะต่ออายุยืมหนังสือ เพราะกลัวเสียค่าปรับ (อ่าน 951 ครั้ง)
1 การสืบค้นข้อมูล
10 ก.ค. 58 สอบถาม ลิ้ง SSL VPN  (อ่าน 400 ครั้ง)
1 พยุงศักดิ์ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
24 มิ.ย. 58 ถามงานวิจัยค่ะ (อ่าน 774 ครั้ง)
1 นฤมล บัวจันทร์ การบริหารงาน
2 มิ.ย. 58 เข้าสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ไม่ได้ (อ่าน 972 ครั้ง)
1 สัมฤทธิ์ พินิจชัย การสืบค้นข้อมูล
21 พ.ค. 58 ไม่สามารถเข้าดูวิทยานิพนธ์แบบ full text  (อ่าน 1068 ครั้ง)
1 นพรัตน์ การสืบค้นข้อมูล
18 พ.ค. 58 เข้าระบบยืม-คืนไม่ได้ (อ่าน 716 ครั้ง)
2 วศินี แก่นจันทร์ การสืบค้นข้อมูล
5 พ.ค. 58 ลืมพาสเวิร์ดดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ (อ่าน 622 ครั้ง)
1 วจีพร สุขสมบูรณ์ การสืบค้นข้อมูล
29 เม.ย. 58 ข้อทราบรายชื่อวารสาร online ในฐานข้อมูล UptoDate (อ่าน 342 ครั้ง)
1 กันยารัฐ บรรณารักษ์ ห้องสมุดรพ.ร้อยเอ็ด ข้อเสนอแนะอื่นๆ
27 เม.ย. 58 ลืมรหัสผ่านครับ (อ่าน 476 ครั้ง)
1 ธนารัฐ การสืบค้นข้อมูล
23 เม.ย. 58 สอบถามthesis (อ่าน 369 ครั้ง)
1 นภัสนันท์ ขวัญจ่า การสืบค้นข้อมูล
7 เม.ย. 58 - ระบบพิสูจน์ตัวตน เข้าใช้งานไม่ได้ครับ (อ่าน 483 ครั้ง)
1 57010212058 การสืบค้นข้อมูล
3 เม.ย. 58 สอบถาม VPN (อ่าน 433 ครั้ง)
1 เลิศ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1 เม.ย. 58 ลืมรหัสผ่านค่ะ (อ่าน 515 ครั้ง)
1 เร ข้อเสนอแนะอื่นๆ
26 มี.ค. 58 เข้าระบบยืมต่อไม่ได้ (อ่าน 389 ครั้ง)
1 อุมาพร ประดับหิน ข้อเสนอแนะอื่นๆ
25 มี.ค. 58 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ (อ่าน 592 ครั้ง)
1 ศศิวิมล ภักดียา การสืบค้นข้อมูล
  1 [45]   [แสดง 20/883 รายการ]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.