ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

หน้าหลัก >> หมวด ข้อเสนอแนะอื่นๆ [ตั้งคำถามใหม่]

ก่อนการส่งข้อความ จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้
     1. AREC Board เป็นบริการที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาห้อง สมุด และเพื่อให้การบริการเกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้บริการทุกท่าน
     2. สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทุกท่านทราบว่า AREC Board จำเป็นต้องกำหนด ข้อตกลงขึ้นมาเพื่อให้การ ถาม-ตอบ บนกระดานสนทนาตอบปัญหาห้องสมุดได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด
     3. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้ใช้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อ สร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการสนทนาตอบปัญหา
     4. สำนักวิทยบริการ ยินดีรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น หรือตอบข้อปัญหาให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน
     5. กรณีข้อความใดที่กระทำผิดข้อตกลง สำนักวิทยบริการมีสิทธิในการลบหรือยกเลิกข้อความนั้น

ข้าพเจ้ายอมรับในข้อตกลงการใช้งานทั้งหมด

ชื่อกระทู้
ต้องการส่งข้อความข้อความลงในหัวข้อใด?
ข้อความ
ผู้ส่ง
อีเมล์
กรุณากรอกข้อความยืนยัน:


หน้าหลัก >> หมวด ข้อเสนอแนะอื่นๆ [ตั้งคำถามใหม่]

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.