Table './webu/stat_visithp_type' is marked as crashed and should be repaired
select id from stat_visithp_type where dat='29' and mon='5' and yea='2017' and head='webpage' 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/webu/inc/tmq_num_rows.php on line 3
Table './webu/stat_visithp_type' is marked as crashed and should be repaired
insert into stat_visithp_type set 
		dat='29' ,
		 mon='5' ,
		 yea='2017' ,
			 head='webpage' ,
			 cc=1 ,
				 lastdt='1495997000' 
		
สำนักวิทยบริการ :: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 

  


 
 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -

EPlogo Single Search Service:

Keyword Title Author


ชี้แจง ขั้นตอนการสั่งซื้อทรัพยากรของสำนักวิทยบริการ
  1. ท่านแนะนำสั่งซื้อ รายการหนังสือ วารสาร หรือโสตทัศนวัสดุ
  2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรตอบรับรายการแนะนำสั่งซื้อ
  3. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายการแนะนำสั่งซื้อกับฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ
  4. เสนอรายการแนะนำสั่งซื้อผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองสารสนเทศประจำแต่ละคณะ
  5. นำรายการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ มาดำเนินการสั่งซื้อโดยผ่านศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ท่านสามารถแนะนำทรัพยากรให้ทางห้องสมุดจัดซื้อได้ด้วย 2 ทางเลือกต่อไปนี้
 1. เลือกสั่งซื้อจากรายการทรัพยากรที่มีผู้เสนอราคาให้กับห้องสมุด หรือ
 2. แนะนำทรัพยากรที่ท่านต้องการ โดยกรอกข้อมูลเอง
ในการติดต่อกับบรรณารักษ์ทางออนไลน์ ในปัจจุบันสามารถทำได้ 3 ทางคือ
1. ทางเว็บไซต์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ โดยติดต่อผ่านระบบ "ถามตอบบรรณารักษ์"
2. Windows Live Messenger (MSN) ที่อีเมล์แอดเดรส
   reference_lib@hotmail.com (หน่วยบริการขามเรียง)
   reference_sri@hotmail.com (หน่วยบริการศรีสวัสดิ์)
โดยมีบรรณารักษ์บริการ ตอบคำถามคอยตอบปัญหา ตลอดเวลาทำการ
3. Twitter
โดยท่านสามารถเลือก Follow หรือรับข่าวสารได้ที่ http://twitter.com/LibraryMSU
คำถาม:คำตอบ
   การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดกรณีอยู่ต่างจังหวัดทำอย่างไร 
   แอร์ในห้องสิรินธรเย็นมากเกินไป 
   การใช้ห้องศึกษารายบุคคล-กลุ่ม 
   แอร์ห้องศึกษารายบุคคลดังมาก 
   เสียงดังเกินไป 
   การให้บริการสื่อโสตทัศน์แบบออนไลน์ 
   เรื่องการส่งคืนหนังสือห้องสมุด 
   การยืมหนังสือ เกินกำหนด 
   บัตรนิสิตหายจะใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ 
   ทำไมระบบค้นไม่แบ่งระดับการศึกษาไว้ 
   ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ 
   สถานะของหนังสือ 
   วิทยานิพนธ์หาย 
   โครงการ สุดยอดนักยืม 
   คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
สืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ library.msu.ac.th

ข่าวสุขภาพ
 • 10 ก.ค. 55 สำนักวิทยบริการแจ้งงดบริการก่อนเวลา   
  15 ก.ค. 55 งดบริการเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
 • 10 ม.ค. 55 เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์สุนทรียภาพและพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ 
 • 30 เม.ย. 53 ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมรักษ์สุขภาพ 
 • 11 มี.ค. 53 โครงการห้องสมุดส่งเสริมสุขภาพ 
 • 11 มี.ค. 53 ออกกำลังกายทดแทนค่าปรับ อีกหนึ่งทางเลือก!!! 

 • เผยแพร่การจัดการความรู้
  Academic Resource Center
  KM : แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (pdf)
  KM : Share & Learn กันเพลิน ๆ ร่วมเรียนรู้และแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทำงานจาก อ.ชลทิชา นารอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง (pdf)
  แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (pdf)
  Libraries Transformation (ppt)
  รายงานการประชุมโครงการสำรวจรายชื่อหนังสือหลัก (core book)/ วารสารหลัก (core journal) ครั้งที่ 12 คณะวิทย์ฯ (pdf)

   

  ปฎิทินปฎิบัติงานผู้อำนวยการ
  ตอบแบบสอบถามวันนี้รับที่คั่นหนังสือฟรี
  ติดต่อเคาท์เตอร์บริการฯ ชั้น 2


  ปฏิทินกิจกรรม


  อีเมล์ที่ต้องการรับข่าวสาร
  ชื่อ-สกุล


   สำหรับบุคลากร, 2  © 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
  Email :
  library@msu.ac.th
   


   Copyright 2017. All Rights Reserved.