ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 
คลิกเพื่อสนทนาสด
  arecmsu1@hotmail.com
   arecmsu2@hotmail.com

 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
SSL VPN
โดย จีรกาญจน์ เต็มพรสิน เมื่อ 13:22 7/กันยายน/2553    

 


 
SSL VPN ่อมาจาก Secure Sockets Layer + Virtual Private Network เป็นระบบที่ช่วยให้ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ใช้การสื่อสารผ่าน MODEM, ADSL หรือ บริการจาก ISP ค่ายต่างสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักวิทบริการได้เสมือนกับอู่ภาในมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Books ฐานข้อมูลวิทานิพนธ์และงานวิจัฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS (TDC) ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล เป็นต้น หรือต้องการใช้งานระบบ ต่างที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้โดไม่ต้องเดินทางมาใช้งานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คู่มือการใช้งาน
คลิกที่นี่


           เมื่อทำการเชื่อมต่อ ระบบ SSL-VPN สำเร็จ จะต้องทำการล็อกอินเพื่อใช้งาน โดยใส่ username/password 

  • สำหรับนิสิต

username : คือ รหัสประจำตัวนิสิต

password : คือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

  • สำหรับอาจาร์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

username และ password ใช้ตัวเดีวกันกับการระบบ Authentication ที่สำนัก

คอมพิวเตอร์กำหนดให้

 

            กรณีไม่มี  username/password  สามารถติดต่อลงทะเบีนได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ที่เว็บไซต์ http://cc.msu.ac.th โทร. 043-753322 ต่อ 2455
   
*หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
    ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือสูงกว่า
    ความเร็วอินเทอร์เน็ท ADSL หรือเร็วกว่า
    หน่วความจำ (RAM) สูงกว่า 512 MB

 

 

© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2014. All Rights Reserved.