สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคพยาธิใบไม้ในตับ การติเชื้อ วิจัย
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrinl จากปลาและอัตราชุกโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Fish borne liver opisthorchis viverrinl and its prevalence using PCR technique / ปรีชา ประเทพา...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Fish borne liver opisthorchis viverrinl and its prevalence using PCR technique.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณการศึกษาการติดเชื้อของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrinl จากปลาและอัตราชุกโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : สถาบันวิจัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
 เลขเรียก วจ 616.963 ก64ก
 รูปเล่ม 13 หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2549.
 หมายเหตุ ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนมเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
 หัวเรื่อง โรคพยาธิใบไม้ในตับ--การติเชื้อ--วิจัย
 หัวเรื่อง พยาธิใบไม้ตับ--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม เรียมจิตร สุทธิโสกเชือก
 ผู้แต่งร่วม ชาญวิทย์ มีพวก
 ผู้แต่งร่วม กัทลี ศักดาคำ
 ผู้แต่งร่วม โรจนชัย ศัตรวาหา
 ผู้แต่งร่วม ปรีชา ประเทพา

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 616.963 เธ64เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 616.963 เธ64เธ c.2  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.