สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วิจัย
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง พงศ์เดช โนนวิเศษ
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เป็นเวลา 3 ปี หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ ศึกษากรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พงศ์เดช โนนวิเศษ
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 332.31 พ25ก
 รูปเล่ม 108 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (รป.ม. นโยบายสาธารณะ) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--บุรีรัมย์--วิจัย
 หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--บริการลูกค้า--วิจัย
 หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--การทำงาน--วิจัย
 หัวเรื่อง โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย--วิจัย
 ISBN 9749794036
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 332.31 เธž25เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 332.31 เธž25เธ c.3  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 332.31 เธž25เธ c.4  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 332.31 เธž25เธ c.5  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.