สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง เรียงความ การเขียน วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
การพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างส..
   วิวัฒน์ เมฆจรัสกุล / 2548
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full101..]
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรียงความด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช..
   สัญญา เสนาพันธ์ / 2549
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full112..]
วิเคราะห์เรียงความที่ชนะเลิศการประกวดรางวัลเงินทุนภูมิพล พ.ศ..
   เยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมศิริ / 2005
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full74/..]
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
   [แสดง 3/3 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.