สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้ง วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การแข่งขันการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ..
   จิตรจรูญ ศรีวนิชย์, พ.ต.ท. / 2540
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full48/..]
วจ 324.59335
จ73ก 
การแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2533 : ม..
   สุพัฒน์ เหล่าชัย / 2538
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full44/..]
วจ 324.59342
ส74ก 
การแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองขอนแก่น พ.ศ. 2533 : ม..
   สุพัฒน์ เหล่าชัย / 2538
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full44/..]
DF 2875 
การแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
   พิษณุ วัตถุ / 2539
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full88/..]
วจ 324.59344
พ75ก 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั..
   ประชารัตน์ สุวรรณภักดิ์ / 2540
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full58/..]
วจ 324.59344
ป46ก 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั..
   ประชารัตน์ สุวรรณภักดิ์ / 2540
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full58/..]
DF 4356 
บทบาทของกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นในการแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเท..
   นุชากร มาศฉมาดล / 2540
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full44/..]
วจ 324.59335
น72บ 
บทบาทของกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นในการแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเท..
   นุชากร มาศฉมาดล / 2540
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full44/..]
DF 2874 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริห..
   อรพิน จอกถม / 2553
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full175..]
วจ 324.9593
อ44ป 
ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลต..
   อภิศักดิ์ จันทรโคตร / 2010
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full167..]
วจ 324.9593
อ47ป 
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้..
   ศิริชัย กาญจนะวรรณ / 2535
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full98/..]
วจ 324.59342
ศ74พ 
พฤติกรรมในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลละห..
   ปัทม์ ฉัตรปทุมทิพย์ / 2009
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full156..]
วจ 324.6
ป63พ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2014. All Rights Reserved.