สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ วิจัย
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง
ห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม : รายงานการวิจัย / พรทิพย์ วรกุล...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: รายงานการวิจัยเรื่องห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้กฎหมายเพื่อปวงชน ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547
 เลขเรียก วจ 025.544 ห52ห
 รูปเล่ม 87 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม
 หมายเหตุ โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2547.
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.--ศูนย์วิทยบริการ--วิจัย
 หัวเรื่อง ห้องสมุดกฎหมาย--วิจัย
 หัวเรื่อง ห้องสมุดมีชีวิต--วิจัย
 หัวเรื่อง ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม คงสิทธิ์ ศรีทอง
 ผู้แต่งร่วม กฤษฎา ศรีธรรมา
 ผู้แต่งร่วม บุญชนะ ยี่สาระพัฒน์
 ผู้แต่งร่วม ไปรมา เฮียงราช
 ผู้แต่งร่วม นวรัตน์ เดชพิมล
 ผู้แต่งร่วม โกมล แพนพา
 ผู้แต่งร่วม สุวรรณ อภัยวงศ์
 ผู้แต่งร่วม พรทิพย์ วรกุล

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  เธงเธˆ 025.544 เธซ52เธซ    ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.