สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วิทยาเขตขอนแก่น
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ชื่อเรื่อง
ธรรมทรรศน์
 พิมพ์ลักษณ์ ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 เลขเรียก ธ 3.1
 Frequency รายสี่เดือน
 ISSN 1513-5845
 ห้องสมุดมี ปีที่2 ฉบับที่2 (2544)*; ปีที่3 ฉบับที่3 (2545-46)*; ปีที่4-5(2546-47);ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 (2548);ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-3 (2549-50); ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 (2550-51); ปีที่9 ฉบับที่ 3- (2551-52)-
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.--คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์--วารสาร
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.--วิทยาเขตขอนแก่น
 หัวเรื่อง สงฆ์--วารสาร
 หัวเรื่อง พุทธศาสนา--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 เชื่อมโยง เว็บไซด์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Serial Floor 3  เธ˜ 3.1    LIB USE ONLY


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.