สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน ลาว
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง
รอยยี้มเพลงลาวชุดจำปาเมืองลาว [sound recording] : แคนวง ระนาด
 พิมพ์ลักษณ์ เวียงจันทน์ : บริษัท ส่งเสริมเพลงลาว, [2551?]
 เลขเรียก CDAS 57
 รูปเล่ม 1 sound disc : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว
 หัวเรื่อง ดนตรีบรรเลง
 หัวเรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน--ลาว
 ผู้แต่งนิติบุคคล บริษัท ส่งเสริมเพลงลาว

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Digital Learning Park Building B  CDAS 57    ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.