สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สาโรช ไสยสมบัติ
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง สาโรช ไสยสมบัติ
 ชื่อเรื่อง
ความพึงพอใจในการทำงานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / ปริญญานิพนธ์ ของ สาโรช ไสยสมบัติ
 พิมพ์ลักษณ์ 2534.
 เลขเรียก วจ 371.1 ส64ค
 รูปเล่ม 146 แผ่น ; 27 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2534.
 หัวเรื่อง ครู--ความพอใจในการทำงาน--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 371.1 เธช64เธ„    LIB USE ONLY


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.