สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมพงษ์ ดีสูงเนิน
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง สมพงษ์ ดีสูงเนิน
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพและผลการใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ ดีสูงเนิน
 พิมพ์ลักษณ์ 2546.
 เลขเรียก วจ 371.33 ส44ก
 รูปเล่ม 256 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
 หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา--อุดรธานี--วิจัย
 หัวเรื่อง พุทธศาสนา--การสอนด้วยสื่อ--วิจัย
 หัวเรื่อง การสอนด้วยสื่อ--วิจัย
 ISBN 9745488453
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 371.33 เธช44เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 371.33 เธช44เธ c.3  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 371.33 เธช44เธ c.5  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.