สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วิภาวี วิชัยวงษ์
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง วิภาวี วิชัยวงษ์
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภาวี วิชัยวงษ์
 พิมพ์ลักษณ์ 2551.
 เลขเรียก วจ 371.54 ว74ก
 รูปเล่ม 120 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
 หัวเรื่อง โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย--วิจัย
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบ--วิจัย
 หัวเรื่อง นักเรียน--วินัย--วิจัย
 หัวเรื่อง วินัยในโรงเรียน--กาฬสินธุ์--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  เธงเธˆ 371.54 เธง74เธ    ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 371.54 เธง74เธ c.2  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.