สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วัชระ ชานุชิต
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง วัชระ ชานุชิต
 ชื่อเรื่อง
การหาเส้นโค้งลักษณะเฉพาะของน้ำในดินแบบทำให้เปียก = Evaluation of wetting soil water characteristic curve ปริญญานิพนธ์ ของ วัชระ ชานุชิต, วันนะ สุพล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Evaluation of wetting soil water characteristic curve.
 พิมพ์ลักษณ์ 2551.
 เลขเรียก วจ 631.43 ว62ก
 รูปเล่ม 63 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชนบท) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
 หัวเรื่อง ความชื้นในดิน--วิจัย
 หัวเรื่อง ดิน--การวิเคราะห์--วิจัย
 หัวเรื่อง ดิน--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม วันนะ สุพล
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.