สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ลักษณาวดี ขุนวิช่วย
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ลักษณาวดี ขุนวิช่วย
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ลักษณาวดี ขุนวิช่วย
 พิมพ์ลักษณ์ 2550.
 เลขเรียก วจ 420.704 ล62ก
 รูปเล่ม 171 แผ่น ; 30 ซม
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ ( กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
 หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การเขียน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 420.704 เธฅ62เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 420.704 เธฅ62เธ c.2  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.