สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พยนต์ สกุลพูลกิตติ
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง พยนต์ สกุลพูลกิตติ
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาการดำเนินงานวินัยนักเรียนโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สำนักงานพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พยนต์ สกุลพูลกิตติ
 พิมพ์ลักษณ์ 2549.
 เลขเรียก ส 371.54 พ43ก
 รูปเล่ม 149 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
 หัวเรื่อง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม--ศรีสะเกษ--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา--ศรีสะเกษ--วิจัย
 หัวเรื่อง วินัยนักเรียน--วิจัย
 หัวเรื่อง นักเรียน--วินัย--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 371.54 เธž43เธ    LIB USE ONLY


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.