สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประวิต เอราวรรณ์
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลาของเจมส์ แม..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2549
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full106..]
การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา โ..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2544
การประเมินผลแผนงาน โรงเรียนเพื่อนเด็กในประเทศไทย : รายงานการ..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2543
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full69/..]
การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = E..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2006
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full145..]
การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2552
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของพนักงานครูในโรงเร..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2547
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full71/..]
การส่งเสริมทักษะชีวิตนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระเทศ..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2003
การสังเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการ และกระบาน..
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2004
ความคาดหวังต่อบทบาทของวิชาชีพครูในอนาคต : การวิจัยแบบเดลฟาย
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2542
คุรุทายาท : นวัตกรรมการผลิตครูที่ควรรื้อฟื้น
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2554
   Fulltext สั่งสำเนาบทความ [http://www.library.msu.ac.th/j..] (มีอีก 1 ลิงค์)
วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
   ประวิต เอราวรรณ์ / 2544
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full4/r..]
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
   [แสดง 11/11 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.