สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประจักษ์ ไม้เจริญ
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ประจักษ์ ไม้เจริญ
 ชื่อเรื่อง
การอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นกระบอกพื้นบ้านภาคกลาง / วิทยานิพนธ์ ของ ประจักษ์ ไม้เจริญ
 พิมพ์ลักษณ์ 2552.
 เลขเรียก วจ 791.53 ป46ก
 รูปเล่ม 560 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม--ไทย (ภาคกลาง)--วิจัย
 หัวเรื่อง หุ่นกระบอก--ไทย (ภาคกลาง)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  เธงเธˆ 791.53 เธ›46เธ    ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.