สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นพมาศ ธีรเวคิน
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
จิตวิทยาสังคม
   นพมาศ ธีรเวคิน / 2534
จิตวิทยาสังคมกับชีวิต
   นพมาศ ธีรเวคิน / 2542
ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว
   นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน) / 2546
สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์
   นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน) / 2545
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
   [แสดง 4/4 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.