สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชนาธิป ผลวาวแวว
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ชนาธิป ผลวาวแวว
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนาธิป ผลวาวแวว
 พิมพ์ลักษณ์ 2548.
 เลขเรียก วจ 495.9107 ช36ก
 รูปเล่ม 157 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การสอนด้วยสื่อ--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 ISBN 9741963122
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 495.910702 เธŠ36เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 495.9107 เธŠ36เธ c.2  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 495.9107 เธŠ36เธ c.3  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.