สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จรัญ ชูชื่น, ส.ต.ท
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง จรัญ ชูชื่น, ส.ต.ท.
 ชื่อเรื่อง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิบตำรวจโทจรัญ ชูชื่น
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 371.54 จ46ก
 รูปเล่ม 145 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2--วิจัย
 หัวเรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่--วิจัย
 หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษา--พฤติกรรม--วิจัย
 หัวเรื่อง วินัยในโรงเรียน--ชัยภูมิ--วิจัย
 ISBN 9749790847
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 371.54 เธˆ46เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 371.54 เธˆ46เธ c.3  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 371.54 เธˆ46เธ c.4  ON SHELF


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.