ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01474nam 2200289 a 4500
008 - 040412s2547 th r 000 0 tha d
020     ^a9742872848
082   ^aวจ 510.704^bท57ก
100   ^aทวีชัย เสนาบูรณ์
245 ^aการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของ ผลบวกและผลต่าง ของจำนวนจริงหรือมุมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /^cการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวีชัย เสนาบูรณ์
260     ^c2547.
300     ^a257 แผ่น ;^c29 ซม.
500     ^aฉบับถ่ายเอกสาร
502     ^aการศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
504     ^aบรรณานุกรม: แผ่น [90]-95.
590     ^aThaiLIS2 Digital Collection.
590     ^aThaiLIS2 Union Catalog.
650   ^aกิจกรรมการเรียนการสอน^zสุรินทร์^xวิจัย
650   ^aคณิตศาสตร์^xแผนการสอน^xวิจัย
650   ^aคณิตศาสตร์^xการศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)^xวิจัย
856     ^zFULLTEXT (Use Acrobat Reader)^uhttp://khoon.msu.ac.th/full35/thaweechai3327/titlepage.pdf
902     ^a111201
907     ^a.b11634467^bmulti^c
945     ^g4^i30000002516858^lmmsud^o-^pBt269.00^q ^r-^s-^t3^u9^v0^w9^x0^y.i13044357^z040604
945     ^g3^i30000002669616^lmmres^o-^pBt269.00^q ^rh^s-^t3^u21^v5^w21^x0^y.i13011121^z040412
945     ^aส 510.704^bท57ก^g1^i30000002426363^lmmisa^nn^nคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อภินันทนาการ^o-^pBt269.00^q ^rh^so^t3^u1^v0^w1^x0^y.i13011108^z040412
998     ^b4^c040510^dm^e1^f ^g0
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทวีชัย เสนาบูรณ์]


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.