ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง จันทิรา สิงห์ชัย
 ชื่อเรื่อง
ผลการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบโครงงานจากเรื่องคบพาล พาลพาไปหาผิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทิรา สิงห์ชัย
 พิมพ์ลักษณ์ 2549.
 เลขเรียก วจ 495.9107 จ63ผ
 รูปเล่ม 193 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.--สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา--บุรีรัมย์--วิจัย
 หัวเรื่อง การสอนแบบโครงงาน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 495.9107 เธˆ63เธœ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 495.9107 เธˆ63เธœ c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.