ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ประวิต เอราวรรณ์
 ชื่อเรื่อง
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลาของเจมส์ แมคเคอร์แนน (James McKernan) เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการวิจัย / ประวิต เอราวรรณ์, สนิดาภรณ์ ทิพเจริญ
 พิมพ์ลักษณ์ มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
 เลขเรียก วจ 495.91843 ป46ก
 รูปเล่ม 279 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หัวเรื่อง โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การเขียน--วิจัย
 หัวเรื่อง การอ่าน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาไทย--การอ่าน--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม สนิดาภรณ์ ทิพเจริญ
 ชื่อเรื่องเพิ่ม รายงานการวิจัยการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลำดับเวลาของเจมส์ แมคเคอร์แนน (James McKernan) เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนคำภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 495.91843 เธ›46เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 495.91843 เธ›46เธ c.2  ON SHELF
 Research Floor 4  เธงเธˆ 495.91843 เธ›46เธ c.3  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ประวิต เอราวรรณ์]


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.